ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ GENEL KURULU 2020

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ16-17 Nisan 2020 tarihlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurulu ve
16-30 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Büyük Buluşma 2020 Hatay: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi
COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edilmiştir.


ÜNİVERSİTEMİZ

1992 yılında kurulan üniversitemiz; 3 Enstitü, 13 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma Uygulama Hastanesi, 1 Konservatuvar, 23 Araştırma Uygulama Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir.

Fakültemiz

Güzel Sanatlar Fakültemiz 14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı kararname ile kurulmuştur. Fakültemiz dört yıllık lisans eğitimi veren üç bölüm ve üç ana sanat dalından oluşmaktadır. Fakültemiz 1998 yılında Heykel Bölümüne öğrenci alımına başlayarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2003 yılında Resim Bölümüne, 2014 yılında ise Grafik Bölümüne öğrenci alımları yapılarak bölümler aktif hale getirilmiştir.

Geleneksel El Sanatları Bölümü 17.10.2008 tarihinde açılmış olup fiziki ve akademik alt yapı çalışmaları sürmektedir.

HATAY

HATAY

Hatay Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yöredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 100.000’lere kadar uzanır. Elde edilen buluntular; bölgenin orta paleolitik, neolotik, kalkolit dönemlerde ve tunç çağında yaygın bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.


Ayrıntılı Bilgi

ANTAKYA

Antakya bölgesi, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda kurulmuştur. M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katılmış, M.S. I. yüzyılda Roma ve İskenderiye’den sonra dünyanın üçüncü büyük kenti olmuştur.


Ayrıntılı Bilgi

HATAY VALİLİĞİ

Hatay Valiliği tarafından hazırlanan; coğrafi, ekonomik ve kültürel yaşam üzerine ilimiz ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.


Ayrıntılı Bilgi

ÜNİVERSİTEMİZ'İN TARİHÇESİ


Üniversitemiz 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 Sayılı Kanunun 25’inci ve 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek-17 maddesiyle kurulmuştur. Rektörlüğe bağlı olarak kurulan yeni FenEdebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesi; yeni Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığından Çukurova Üniversitesine devredilen Dörtyol ve İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında, Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise 1993 yılında üniversitemize aktarılmıştır. Yine Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Dörtyol Meslek Yüksekokulu 1993 yılında üniversitemize devredilmiştir. Daha sonra 1994 yılında Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ Meslek Yüksekokulları kurulmuştur.

1995 yılında bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına çözüm arayışı kapsamında Tıp Fakültesi (2001 yılında ismi “Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi” olarak değiştirilmiştir) ve havacılık sektörüne katkı sağlayacak İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulmuştur. Aynı yıl Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu da gerçekleşmiştir.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ

GENEL KURUL TOPLANTISI

Program

  • NOT:

    Gerçekleştirilmesi planlanan Sosyal Program’da Müze Otel Antakya dahil olmak üzere Müze Giriş Ücretleri katılımcılara aittir. Müze Otel Antakya, bünyesinde konaklayan misafirlerinden müze ücreti almamaktadır.

BÜYÜK BULUŞMA 2020 HATAY

  • 16-30 Nisan 2020 (COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edilmiştir.)

    Büyük Buluşma 2020 Sergisi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sergi Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seval YAVUZ

Prof. Dr. Cüneyt KURT

Doç. Dr. Seher KURT

Doç. Dr. Berna Özlem ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Gökçin ÇUBUKCU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUYULER

Dr. Öğr. Üyesi Berna İLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Meryem KILINÇ

Dr. Öğr. Üyesi Begül ÖZKOCA

Öğr. Gör. Aylin AKAD

Öğr. Gör. Teoman Mete ÇAKICI

Öğr. Gör. Gökhan MARAŞLIOĞLU

Öğr. Gör. Ediz YENMİŞ

Arş. Gör. Kürşat Kaan ÖZKEMAHLI

Arş. Gör. Hülya KARAÇALI ANNEPÇİOĞLU

Arş. Gör. Barış ELİTAŞ

Sergi Sekretaryası

Birol ÖNER

Asu YALDIZ YÜNCÜOĞLU (Galeri Koordinatörü)

Fahri ÜNAL (Galeri Teknik Sorumlusu)

Mehtap UZUN

Sevim KILIÇ

Hüda DERE

Vecihe KÜÇÜKOĞLU

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİLERİ